De week van de RI&E staat voor de deur!

07-06-2023
Loonstrokie blog Juni2023 LinkedIn

De week van de RI&E staat voor de deur! Van 12 tot en met 16 juni wordt er extra aandacht besteed aan het inzichtelijk maken van arbeidsrisico's binnen bedrijven. In dit interview met ADXpert nemen wij je mee in de wereld van RI&E.

Waarom is er een week van de RI&E?

De Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) is verplicht voor alle ondernemers met personeel in dienst. Wanneer je niet aan deze verplichting voldoet, loop je het risico op een boete. Daarom wordt er van 12 tot en met 16 juni extra nadruk gelegd op het in kaart brengen van arbeidsrisico's binnen bedrijven.

Wat is een RI&E?

RI&E staat voor Risico-inventarisatie en –evaluatie. Dit is een instrument waarmee werkgevers in kaart brengen welke risico's hun medewerkers lopen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn voor de gezondheid en veiligheid. Het is een systematische benadering die werkgevers helpt om een grondig overzicht te verkrijgen van de verschillende taken, processen, omgevingen en arbeidsomstandigheden binnen een organisatie.

Wat is het doel van een RI&E?

Het doel van een RI&E is om risico's op de werkvloer te verminderen of zelfs helemaal weg te nemen. Een goede RI&E kan hierdoor bijdragen aan een veiligere en gezondere werkomgeving voor medewerkers. Daarnaast is het opstellen van een RI&E verplicht voor alle werkgevers die personeel in dienst hebben.

Moet je de RI&E ook actualiseren?

Het actualiseren van de RI&E is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de veiligheid en gezondheid op de werkvloer gewaarborgd blijft. Het is geen eenmalig document, maar een dynamisch instrument dat meebeweegt met de veranderingen binnen een organisatie.

Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat risico's en arbeidsomstandigheden niet constant zijn. Een organisatie veranderd, nieuwe processen en taken worden geïntroduceerd, technologieën veranderen en er kunnen nieuwe gevaren ontstaan. Daarom is het noodzakelijk om regelmatig de RI&E te actualiseren, zodat nieuwe risico's tijdig worden geïdentificeerd en beheersmaatregelen kunnen worden genomen. 

Het is essentieel om RI&E's die vóór 1 juli 2022 zijn opgesteld, te actualiseren. Op die datum is een nieuwe Arbowet van kracht geworden, met enkele wijzigingen die invloed hebben op de RI&E en de bijbehorende documenten. Een belangrijke verandering is dat de arbeidsinspectie meer handhavingsbevoegdheden heeft om de naleving van de Arbowet te controleren. Hierdoor is het nog crucialer geworden om de RI&E en de gerelateerde documenten actueel te houden en ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Daarnaast zijn er ook inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd in de nieuwe Arbowet. Er wordt nu meer nadruk gelegd op preventie en het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting. Bovendien moeten werknemers meer betrokken worden bij het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak. 

Dus het updaten van de RI&E is essentieel om te voldoen aan de nieuwe wetgeving?

Absoluut. Het updaten van de RI&E die is opgesteld vóór 1 juli 2022 is belangrijk om te voldoen aan de nieuwe wetgeving en om ervoor te zorgen dat de veiligheid en gezondheid op de werkvloer gewaarborgd blijft!

Bij ADXpert bijvoorbeeld helpen ze graag bij het opstellen, actualiseren en uitvoeren van de RI&E. Meer weten over het opstellen en uitvoeren van een RI&E? Neem dan contact op met je ARBO-dienst of met ADXpert.

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten